Teglbjælke, bjælke over åbning i murværk. Over murværksåbninger må der laves en understøtning, fx en bue, et stik eller en bjælke af stål eller træ. En moderne løsning er en teglbjælke, der er opbygget af mursten og dermed har samme struktur som murværket. Den består af en præfabrikeret tegloverligger, som lægges over åbningen og påmures to eller flere skifter (vandrette lag) mursten. Tegloverliggeren og skifterne fungerer tilsammen som en bjælke, hvor overliggeren bidrager med trækarmeringen.