Teaterantropologi, udforskning af teaterkunsten med inddragelse af ikke-vestlige teaterformer, der endnu har bevaret en vis relation til det rituelle; i 1980'erne især knyttet til Victor Turner (1920-83) og Richard Schechner. I 1979 grundlagde Eugenio Barba International School of Theatre Antropology, ISTA, der tillige udøver forskning ved seminarer og forestillinger, ofte med inddragelse af asiatiske teaterformer. Karakteristisk for teaterantropologien er undersøgelsen af grænselandet mellem ritualer og æstestik i skuespillerens kunst, der også anvendes som inspiration til udvikling af nye udtryksformer og synsmåder. Schechner ser således en parallel mellem ritual og performance. Barba og Nicola Savarese (f. 1945) udgav 1991 A Dictionary of Theatre Antropology: The Secret Art of the Performer. Et teaterantropologisk engagement i ikke-vestligt teater genfindes også hos teaterfolk som Peter Brook og Ariane Mnouchkine.