Tchadisk betyder ‘som vedrører Tchad’ eller ‘som vedrører tchadere’.