Tandtransplantation, kirurgisk flytning af en tand, som regel til samme patient (autotransplantation). Sandsynligheden for et godt og blivende resultat er større end 95%. Tænder kan dog også flyttes fra et menneske til et andet (allotransplantation), men i så fald er tandens overlevelsestid begrænset. Omkring 2-4% af alle mennesker mangler en eller flere blivende tænder af genetiske årsager. Oftest mangler de små kindtænder (præmolarer) og de små fortænder. For visdomstænderne gælder, at 25% mangler én eller flere. Hvis der fx skal fjernes to præmolarer i overkæben pga. pladsmangel, og der mangler to præmolarer i underkæben, kan de to øverste tænder flyttes til underkæben. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse og under samtidig antibiotisk behandling. De flyttede tænder anbringes i tildannede huller i kæben. De fastgøres med en blød silketråd i ca. ti dage, hvorefter de vokser fast i kæben. Hvis tænderne flyttes, inden roden er færdigdannet, kan tandens "nerve" (pulpa) gendannes. Hvis tænderne flyttes, efter at roden er færdigdannet, er chancen for tandens overlevelse lidt mindre. Tanden skal da rodbehandles.