Talmudist, (se Talmud), jøde, der studerer og lever efter Talmud.