Talaria, (lat. pl. af talaris som hører til anklerne), vingede sandaler båret af Hermes (de græske guders sendebud).