Tahur, dagurisk, daur, østmongolsk sprog, der tales af ca. 96.000 (1999), spredt i det nordlige og nordvestlige Kina. Vokalharmoni er mindre udpræget end i andre mongolske sprog; sproget har låneord fra kinesisk, manchurisk og evenkisk. Et skriftsprog baseret på det latinske alfabet er under etablering (2000). Se også mongolske sprog.