Tabula rasa, (af lat. tabula + femininumsform af rasus bøjningsform af radere skrabe; i teori af den engelske filosof John Locke (1632-1704)), om sjælen ubeskrevet tavle; ubeskrevet blad; den opfattelse, at sjælen er som en ubeskrevet tavle, som erfaringer efterhånden hæfter sig på.