Tabes, (lat. tabes, af tabere smelte, svinde hen), inden for medicin svind; tæring.