Tørkesprækker, iøjnefaldende revnemønster i finkornede sedimenter, især ler, skabt ved udtørring. Sedimenttypen kan i fugtig tilstand indeholde store mængder vand, hvilket ofte vil være ensbetydende med en tydelig rumfangsformindskelse ved udtørring. Trækspændinger opstået herved udløses ved dannelsen af et system af tørkesprækker.