Tændelektrode, elektrisk anordning, der kan generere en gnist. Den består som regel af to metaltråde, hvis ender placeres tæt på hinanden. Når der påtrykkes en høj spænding mellem trådene, vil der dannes en gnist i gabet mellem dem. Tændelektroder benyttes til tænding af fx oliefyr og benzinmotorer (se tændingssystem).