Tågesignal, lydsignal, der iht. de internationale søvejsregler skal afgives af skibe i usigtbart vejr. Skibe, der er under sejlads, afgiver signalet med fløjte, skibe til ankers afgiver det med klokke.