Systylon, (gr. sy- + -stylon), hal, hvor søjlerne står tæt, fx med kun to diametres mellemrum.