Et system er en helhed der består af sammenhængende eller indbyrdes relaterede dele organiseret efter bestemte principper. Begrebet anvendes i bred forstand i mange forskellige videnskaber, men har især spillet en rolle inden for biologi, hvor det anvendes om grupper af funktionelt sammenhørende organer, fx respirationssystemet, i en organisme. Inspireret af den biologiske brug har systemtanken også været vigtig i samfundsvidenskabelige fag som sociologi, politologi og økonomi (se systemteori). Studiet af komplekse systemer er et relativt nyt forskningsområde i grænsefeltet mellem biologi, fysik og matematik.