Synkronisering, den proces at bringe to adskilte, svingende eller roterende systemer til at svinge eller rotere i takt, dvs. med samme frekvens og evt. fase.