Syndikus, (lat. syndicus, fra gr., af syn- + dike ret, retfærdighed), juridisk rådgiver.