Symptomkompleks, (gr. symptom + lat. kompleks), gruppe af sygdomstegn, som ofte forekommer sammen; jf. syndrom.