Symptombehandle, (se symptom), ofte brugt nedsættende: behandle symptomer på et problem uden at søge at fjerne dets årsager.