Symbolik - betydning, (fr. symbolique), symbolsk betydning.