Syllabisk, (via lat. fra gr. syllabikos, afledn. af syllabe 'noget taget under ét, stavelse', af syn- og afledn. af lambanein 'tage'), i musik om afsnit, bl.a. i gregoriansk koral, hvor der til hver stavelse i ordene svarer én tone i melodien, modsat melismatisk, der har mange toner for hver stavelse (se melisme).