Syllabatim, (lat.), stavelse for stavelse; med en stavelse ad gangen.