Svingningstid, for en svingning den tid, der forløber mellem to på hinanden følgende maksimale udsving til samme side. Svingningens frekvens er 1/svingningstiden.