Svineøje, Arnoseris, slægt i kurvblomstfamilien med en enkelt art, svineøje (Arnoseris minima), som er udbredt i Vest- og Centraleuropa. Planten findes også i Danmark, hvortil den oprindelig er indslæbt. Det er en enårig urt med mælkesaft og gule kurve, som foretrækker sandjord og findes hist og her i Vest- og Midtjylland.