Susceptans, (af sub- og afledn. af lat. capere 'tage'), blindværdi (af admittans), imaginærdelen af et elektronisk kredsløbs admittans; måles i enheden siemens eller mho, som er det reciprokke af ohm. En kondensator har positiv susceptans, mens en spole har negativ susceptans. For en almindelig modstand er susceptansen nul.