Suq, sukh, arabisk betegnelse for en bys handelskvarter, synonymt med den persiske basar. I den traditionelle suq både fremstilles og forhandles varer. Gaderne er som regel overdækket på forskellig vis, fra udspændte sejl til murede hvælvinger.