Supradental, (af supra- og afledn. af dens 'tand', gen. dentis), sprogvidenskabelig betegnelse for konsonanter, hvis artikulationssted ligger længere bagude end tænderne. Termen træffes især i ældre litteratur og betegner da til tider retroflekse, til tider alveolære lyde.