Sup, (sv., af supa drikke (snaps o.l.)), snaps; dram.