Sunnitisk, (se sunna), som knytter sig til el. overholder sunna.