Sumpskærm, svømmende sumpskærm, Apium inundatum, Helosciadium inundatum, vesteuropæisk art i skærmplantefamilien. Det er en vandplante, der vokser i grøfter, tørvegrave etc., i Danmark især i Vestjylland. De nedsænkede blade har trådsmalle flige, de øvre blade er bredere med ægformede afsnit. Hver storskærm indeholder kun to småskærme; frugten er aflang og næsten trind.