Sumpplanter, hydrofytter, plantearter, der lever med rødder eller jordstængler i vandmættet og derfor iltfattigt substrat; se også livsformer. Planterne er tilpasset det specielle miljø og har ofte ånderødder, fx sumpcypres, eller luftkanaler i stænglerne, der kan sikre ilttilførsel, fx padderok.