Summing up, (eng. 'opsummering'), i angloamerikansk ret dommerens retsbelæring til nævningene inden voteringen. Dommeren forklarer nævningene deres funktion, sammenfatter de under sagen førte beviser og henleder nævningenes opmærksomhed på sagens retlige problemstillinger.