Summere er et ord fra latin for opregne eller tælle sammen.