Sumatur, (lat., bøjningsform af sumere tage, udtage), i opskrifter man tage …