Sulfosalte, thiosalte, salte afledt af oxosalte, hvor oxygen estatter svovl, fx trinatriumtetrathiofosfat, Na3PS4, der svarer til trinatriumtetraoxofosfat, Na3PO4. Se svovl (forbindelser).