Sulfosalt-mineraler, kategori af mineraler, hvor svovl er bundet både til metaller og til semimetaller, fx kobber (Cu) og arsen (As) i mineralet enargit, Cu3AsS4.