Sulfid, (af lat. sulfur svovl + -id endelse for oxygenfri syrers salte), salt af svovlbrinte.