Suicida, (lat., af sui sig selv (af se sig; egl. genitiv af suus sin) + -cida dræber, morder (af cædere dræbe)), selvmorder.