Suggestibel, (af lat. suggerere), letpåvirkelig for suggestion.