Succinct, (lat. succinctus opkiltet, med optrukne klæder), kortfattet; lakonisk.