Succedere, (lat., af sub- under- + cedere (i bøjningsform cess-) gå, vige), efterfølge; indtræde i en andens embede el. rettigheder.