Subtrahere, (lat. trække bort, fjerne, af sub- under- + trahere trække), trække fra.