Sublimere - tilstand, (lat. sublimare løfte højt; forædle), overgå som damp (gas) fra fast tilstand til fast tilstand.