Subhastation, (af lat. sub hasta ved foden af et spyd (i oldtidens Rom markering af en auktion)), auktion over løsøre.