Styrtleje, stærkt befæstet område ved foden af overfaldsbygværker, hvor overskudsvand fra reservoirer ledes bort. I forbindelse med høje dæmninger for vandkraftanlæg må styrtlejer udføres med tyk betonbund og betonvægge, medmindre afløbet sker, hvor der er sundt fjeld. For at mindske strømhastighed og dermed erosion afpasses styrtlejets dimensioner ofte således, at der opstår et hydraulisk spring (se stryg).