Stykomkostninger, variable enhedsomkostninger, variable omkostninger pr. produceret mængdeenhed, se omkostninger.