Stuekone, kvinde, der varetog rengøring, madomdeling og sygepleje på Det Kongelige Frederiks Hospital. Det var fattige kvinder, ofte enker, som var uuddannede og gik i egne klæder; de boede på sygestuerne i et lille aflukke. Lønnen var lav, og arbejdstiden lang, dvs. fra kl. 6 til kl. 22; resten af døgnet afløstes de af vågekoner. Stuekonerne virkede indtil slutningen af 1800-t., da uddannelsen i sygepleje begyndte (se sygepleje (historie)). På Danmarks øvrige sygehuse blev plejepersonalet med samme funktion betegnet sygehusopvartere; også her afløste vågekoner om natten.