Stubmark, mark, hvorpå der er høstet korn, frøgræsafgrøde, raps eller en anden olieplante eller evt. bælgsæd, således at den nederste del af stænglen (stubben) står tilbage og afventer en jordbehandling (stubkultivering eller pløjning) før såning af næste afgrøde.