Strygetrio, ensemble bestående af tre strygeinstrumenter, som regel violin, bratsch og cello, og musik skrevet for dette ensemble; se også trio.