Stridulation, (eng., afledn. af lat. stridulus 'hvinende, pibende', af stridere 'hvine, pibe, knage'), proces til frembringelse af lyd; kendes især hos insekter og fisk og kan være udformet på forskellig måde, se lydorganer.