Strategiske luftstyrker, fly beregnet til at udføre operationer mod strategiske mål. Styrkerne er karakteriseret ved deres evne til, ofte over store afstande, at angribe en fjendes mulighed for at føre krig. Måltyperne omfatter produktionsapparatet, råstofudvinding og forarbejdning, kommando- og kontrolfaciliteter, infrastruktur samt fjendtlige militærstrategiske enheder. En strategisk luftstyrke består af jagerfly og bombefly, som under gennemførelsen af operationerne støttes af tankfly, overvågningsfly (se AWACS) samt fly til elektronisk krigsførelse, der forstyrrer fjendtlig radar og radiokommunikation. Transportfly anvendes til troppetransporter over længere afstande. Strategiske luftstyrker kan fremføre enten konventionelle våben eller i nogle tilfælde atomvåben.